Copyright 2020 - Custom text here

A 2019/2020/I. félévben is meghirdetésre kerül a diplomatámogatás.
A pályázatban minden államilag támogatott, nappali alapképzésben résztvevő hallgató részesülhet.

A pályázat feltételei:
• Szakirányú diplomamunka/szakdolgozat tárgy felvétele első alkalommal!

Az érvényes pályázathoz e-mailben és borítékban kérjük csatolni a neptunkivonatot, amelyen név és neptun-kód is látható
(tárgyak -> felvett tárgyak -> aktuális félév kiválasztása),
valamint a diplomatámogatási formanyomtatványt
(innen letölthető, kitöltve, bescannelve csatolandó).

A támogatás tanulmányi átlag (korrigált kredit index) alapján kerül kiosztásra!

A pályázat beküldésének határideje: 2019. 11. 11. (hétfő) 18:00.
A pályázatot a HÖK irodában, lezárt borítékban kérjük leadni, illetve az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre várjuk, diplomatámogatás tárggyal megjelölve!

A hiányosan vagy határidőn túl leadott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni!

KHÖK

Budapest, 2019. 10. 22.

A 2018/2019/II. félévben is meghirdetésre kerül a diplomatámogatás.
A pályázatban minden államilag támogatott, nappali alapképzésben résztvevő hallgató részesülhet.

 

A pályázat feltételei:

  • Szakirányú diplomamunka/szakdolgozat tárgy felvétele első alkalommal!

 
Az érvényes pályázathoz e-mailben kérjük csatolni a Neptunkivonatot (tárgyak ->felvett tárgyak -> aktuális félév kiválasztása), amelyen a név és Neptun-kód is szerepel, illetve a kitöltött formanyomtatványt egyaránt.
Lezárt borítékban kérjük leadni az e-mailben is elküldött dokumentumokat a HÖK irodában!

A támogatás tanulmányi átlag (korrigált kredit index) alapján kerül kiosztásra!

A pályázat beküldésének és leadásának határideje: 2019. 05. 08. (szerda) 23:00.

A pályázatot az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre várjuk, diplomatámogatás tárggyal megjelölve!

A hiányosan vagy határidőn túl leadott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni!

 

Budapest, 2019. 04. 25.

KHÖK

Tisztelt Hallgatók!

 

Ebben az évben meghirdetésre kerül a sportösztöndíj, sportoló hallgatóink támogatása.

 

Pályázhat minden Hallgató, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

  • aktív, nappali tagozatos jogviszonnyal rendelkezik,
  • tanulmányait államilag finanszírozott státuszban folytatja,
  • rendelkezik érvényes versenyzői igazolvánnyal és sportorvosi engedéllyel, vagy sportegyesület által kiállított hiteles igazolással
  • releváns, egy évnél nem régebbi kiemelkedő sporteredményt tud igazolni.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • sporttámogatási formanyomtatvány (kitöltve, bescannelve csatolandó)
  • versenyzői igazolvány és sportorvosi engedély másolata, vagy sportegyesület által kiállított hiteles igazolás
  • kiemelkedő eredményeket igazoló hiteles másolat
  • neptunkivonat (Neptun ->Tanulmányok -> Képzés adatok)

A dokumentumokat a HÖK irodába lezárt borítékban és az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kérjük elküldeni!

A pályázat benyújtási határideje: 2019. május 8. (szerda) 23:00!

A hiányosan vagy határidőn túl leadott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni!

 

Budapest, 2019. április 25.

KDJB

HÖK green KHÖK Iroda:  "A" épület, 1. emelet 204/a
(1) 252-1270/138-as mellék
ROM Labor: "A" épület 1. emelet 204/b
(1) 252-1270/207-es mellék
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minden felsőoktatási intézményben vannak hökösök. Na de mit is jelent ez? Mi alkotjuk a Kari Hallgatói Önkormányzatot, ami képvisel Téged, ha segítségre van szükséged bármilyen tanulmányi, szociális vagy egyéb problémával kapcsolatban, és támogatjuk, ha a szakmai közösségi élet fenntartásán szeretnél velünk dolgozni.
A hallgatók érdekeit szem előtt tartva igyekszünk a problémákat a lehető leggyorsabban, a legjobb megoldást megtalálva orvosolni. Tagjaink résztvesznek az intézményi fórumokon, bizottságok munkájában. Téged képviselve.
 
 
A SZIE YMÉK KHÖK FELÉPÍTÉSE:
 

Kari Tanács Hallgatói Képviselői: Faragó Eszter, Tanács Armand, Bakos Benjámin

Tanulmányi Bizottság: Faragó Eszter, Uzsoki Virág Olimpia, Leányfalvi Valentin Csaba, Siklósi Tamás

Kari Tudományos Diákköri Tanács: Gombos Dalma Evelin, Uzsoki Virág Olimpia, Bakos Benjámin

Kollégiumi Bizottság: Vámos Dávid 

Diákjóléti Bizottság: Farádi Eszter, Gombos Dalma Evelin 

Diákjóléti Bizottság Titkár: Horváth Gabriella

Fegyelmi Bizottság: Faragó Eszter, Bakos Benjámin

Esélyegyenlőségi Bizottság: Faragó Eszter

Felülbírálati Bizottság: Uzsoki Virág Olimpia, Bakos Benjámin 


KHÖK Elnök: feladata a Hallgatók kollektív érdekképviselete bármilyen kérdésben, képviseli a KHÖK-öt kari, egyetemi, országos, nemzetközi fórumokon, részt vesz a Karhoz tartozó hallgatói szakbizottságok és hallgatói intézeti bizottságok munkájában.

KHÖK Gazdasági alelnök: pénzügyi, gazdasági beszámolókat készít, a Gazdasági Hivatallal együttműködik, naprakész információkkal rendelkezik a Kart érintő gazdasági ügyekkel kapcsolatban.

KHÖK Tanulmányi alelnök: Gondoskodik a hallgatók intézeti képviseletéről, egyeztet az órarendet, zárthelyi-rendet, vizsgarendet érintő ügyekben.

Építészmérnök, Építőmérnök, Műszaki menedzser szakképviselők: Az adott szakok hallgatóit képviselve járnak el az különböző kérdésekben. Foglalkoznak a tanulmányi érdekképviselettel, segítenek a szakos hagyományok megőrzésében, fejlesztésében.

PR-referens: A hallgatói Önkormányzat rendezvényeinek és tájékoztató anyagainak grafikai előkészítése, kapcsolattartó médiumok kezelése. 

Kollégiumi Bizottság titkár: Kapcsolattartás a Kollégiumi Bizottság és a Hallgatói Önkormányzat között. A hallgatói érdekképviselet képviselése kollégiumi körökben. 


Pályázatokért és szociális ügyekért felelős referens: A KHÖK által meghirdetett támogatási pályázatokat meghirdeti, eredményeket összegzi, a karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, szociálisan rászoruló hallgatókat segíti.
 
A KHÖK az érdekképviseleten és érdekvédelmen kívül fő szervezője a Kari gólyatáboroknak, szakesteknek és báloknak, aktív szerepet vállal a nyílt napok, diplomaosztó ünnepségek előkészítésében és lebonyolításában, szakmai és szabadidős programok szervezésével, valamint a hallgatói csoportok rendezvényeinek, táborainak, estjeinek támogatásával hozzájárul a pezsgő kari hallgatói élet fenntartásához.